Inden du går i gang:

Djurs Nørre Herred

Djurs Nørre Herred

Hemmed sogn er et annekssogn til Gjerrild sogn, og den originale kirkebog rummer begge sogne. I den ældste bog er nogle af indføringerne for de to sogne foretaget uden at nævne, hvor vedkommende hører hjemme, andre steder er det lidt tilfældigt om det nævnes, mens der heldigvis også er år, hvor det bliver systematisk nævnt.

Mine slægtninge kommer udelukkende fra Hemmed sogn, så derfor har jeg forsøgt at skille de to sogne ad i min afskrift og kun afskrevet Hemmed-delen. Det er i nogen grad lykkedes. Men ... der har været mange om at føre kirkebogen, og ingen synes at have kunnet forlige sig med forgængerens måde at gøre tingene på, og visse steder er det ikke muligt at holde sognene adskilte. I de tilfælde, hvor sognetilhørsforholdet ikke er nævnt, har jeg taget det hele med. Det medfører jo en vis unøjagtighed, men det har jeg valgt at leve med.

Første gang et årstal forekommer, er det markeret med rødt. I begyndelsen af den ældste bog står bryllupper først, senere bliver de fødte nævnt først.

Som udgangspunkt er fødte, døde, trolovede og viede medtaget. Jeg har dog gengivet visse absolutioner, hvis de indeholder en historie, der kan have særlig interesse.

Læg mærke til, at Emmedsbo i originalen nævnes i forbindelse med Gjerrild sogn. På de sognekort, jeg har fundet, er Emmedsbo beliggende i Hemmed sogn. Derfor har jeg taget Emmedsbo med, selv om indføringerne er mærket med et G = Gjerrild.

Arkivalier Online > KB Hemmed 1657 - 1718

Arkivalier Online > KB Hemmed 1719 - 1787

Slægtsforskning i Hemmed sogn > Folketællingen 1787

KB Hemmed 1657 - 1718

1657 - 1683: Bryllupper nævnes først
1684 - 1718: Fødte nævnes først


KB Hemmed 1719 - 1787

Fødte, Døde, Trolovede og Copulerede.

Seneste kommentarer

25.12 | 09:59

Hej! Jeg vil gerne tjekke, om jeg har læst rigtigt, men hvilket sogn drejer det sig om?

24.12 | 12:51

1714 Maren Christen Andersen og Kirsten Jensdatter, Hoven Tror du ikke der skal stå:1714 Christen Andersen og Mette Jensdatter Mørk, Hoven ….

18.12 | 08:18

Rigtig glædelig jul og godt nytår til sidens brugere, og tak for henvendelser og kommentarer i årets løb

01.12 | 10:39

Apropos Ålsø-Hoed. Meget af min fars slægt kommer derfra og mine forældre traf hinanden på Katholm, så jeg smugkigger lige lidt.

Del siden