Fra skiftet efter Maren Sørensdatter

Fra skiftet efter Chr. Andersen Høstgaard

Fra skiftet efter Peder Christensen

Skifte af 24.1.1730 efter Maren Sørensdatter, Balling sogn

Under Kås Gods

Skifte af 22.10.1731 efter Christen Andersen Høstgaard, Balling

Under Kås Gods

Skifte af 4.2.1738 efter Peder Christensen Høstgaard, Balling

Under Kås Gods

Links til de originale skiftedokumenter

Maren Sørensdatter

Christen Andersen Høstgaard

Peder Christensen

Slægtsbog af:

Ellen S. Damgaard, Greve

Stephen J. Kelsey, Salt Lake City, USA

Niels Aa. Nørgaard, Viborg:

Fæstebrev af 28. dec 1765 - Christen Andersen, Balling

familysearch.com, Estate Records, Denmark, Viborg, Kaas gods, fæstebreve 1744 - 1801, opsl. 79

Jeg Jens de Hofmann til Kaas, Kongelig Maysts Commerce Assessor kendes og her med vitterlig giør at ieg haver Stæd og Fæst til Christen Andersen den halve Høstgaard i Balling Sogn og Bye tillige med halveparten af Ballinggaards fierde part, som hands fader sidst har haft i Fæste, hvilket for udmelte ½ Høstgaard tilsiger med halve parten af Ballinggaards fierde part, som tilsammen er Hartkorn Nye Matricul 5 tønder 6 skieper 3 fierdkar 2 1/12 album, bemeeldte Christen Andersen sin livs tid maae nyde bruge og beside eller saa længe hand af andførte Hartkorn aarlig og i rette tider svarer og betaler alle kongelig skatter og Contributioner som enten nu ere eller her efter allernaadigst paabuden vorde, samt til hvers aars Mating betaler af bæge halve parter får arbeyd skyld og Landgilde 10 Rdr. 4 Mk. 8 Sk. Sige 10 Rixdaller fire marc otte skilling og skulde bemeldte Christen Andersen faa i sinde at fæste en anden gaard eller stæd paa mit Gods nyder en af hands brødre Gaarden paa samme Conditioner som den nu til ham er bort-fæstet og uden nogen indfæstning; Imidler tid saa længe han den besider holder Eyendommen lovlig med behandling ey bortlaaner, leyer, eller tilstæder noget af Eyendommen fra bemeldte halve parter bortkommer, intet i nogen maade at bringes til upligt, men aller tider at holde bemeldte halve parter i Lov forsvarlig Stand paa bygning, Sæd og besætning, forreter Reyser som Sædvanlig med andre hands Bye-mænd . Saa lover og indga? bemeldte Christen Andersen at hands Moder skal sin liv tid nyde fri huus værelse i gaarden af gaarden nyde til hendes under holdning 1 tønde riug en half tønde byg, frie Ildebrand og 1 faar faa vel vinter som sommer paa foer og grds. I øvrigt efter lever hand  kongelig allernaadigste lov og forordning, og med mig og Fuldmægtig at er vise sig høvig og lydig. Alt under dette fæstes fortabelse og under lovens tvang til bekræftelse under min haand og Zignete Kaas d 28 December 1765

I de Hofman

Kommentarer

Viggo Rasmussen

31.08.2016 17:04

Peder Christensen og Maren Sørensdatter er også mine tip 5-oldeforældre. Meget fin hjemmeside.

Iben Husted

Hej Egon!

Tak!

26.02.2016 16:43

De 2 er også mine tip 5 oldeforældre. Desværre er der ikke plads til at gengive hele rækken her, men skriv til mig på ibrehu@gmail.com, så skal du få den.

Iben Husted

Egon Vestergaard Toft

24.02.2016 17:18

Peder Christensen og Maren Sørensdatter er mine tip 5 - oldeforældre og vi kalder hele grenen for Husted slægten. Hvor har du dit Husted navn fra ? Flot og imponerende arbejde du har lavet.

Seneste kommentarer

25.12 | 09:59

Hej! Jeg vil gerne tjekke, om jeg har læst rigtigt, men hvilket sogn drejer det sig om?

24.12 | 12:51

1714 Maren Christen Andersen og Kirsten Jensdatter, Hoven Tror du ikke der skal stå:1714 Christen Andersen og Mette Jensdatter Mørk, Hoven ….

18.12 | 08:18

Rigtig glædelig jul og godt nytår til sidens brugere, og tak for henvendelser og kommentarer i årets løb

01.12 | 10:39

Apropos Ålsø-Hoed. Meget af min fars slægt kommer derfra og mine forældre traf hinanden på Katholm, så jeg smugkigger lige lidt.

Del siden