Linstow

Lützow

Slægterne Linstow og Lützow

Kvartermester Wilhelm Dalman (1629 - 1736) var gift med Sophia Johansdatter, en datter af Johan Borchenfeldt og Anne Dorothea Lützow. Da W.D. blev en meget gammel herre, kan det ikke vides, om han har haft andre hustruer, og i givet fald, hvilke børn han fik med hvilke hustruer. Min slægtsgren går via Søren Wilhelmsen, der i 1740 blev begravet i Ebdrup sogn, men blev født før den ældste bevarede kirkebog begynder, så der er et svagt punkt i kæden der.

Anne Dorothea Lützow (Beregnet 1631 - 21.4.1703) var datter af Claus Berendtsen v. Lützow (død 1650) og Anne Sophie Ernstdatter v. Linstow (1600 - 1693).

De to slægter Lützow og Linstow havde begge rod i tysk lavadel, dvs. de stod under territorialherrene, ligesom også ridderskabet regnedes til lavadlen.

Da mine kilder næsten udelukkende er af andenhånds karakter - bortset fra hvad jeg selv har fundet i kirkebøgerne - kan jeg ikke stå 100% inde for slægtskaberne, hvorfor jeg ikke har indført dem i mit slægtstræ i deres helhed.

Jeg vedlægger links til mine kilder. Så må interesserede drage deres egne slutninger.

Nygaards sedler (stor troværdighed)

Slægten von Linstow

Slægten von Lützow

Linstow slægten

I dette dokument har jeg ført min slægt tilbage ved hjælp af ovennævnte kilder.

Lützow slægten

I dette dokument har jeg ført min slægt tilbage ved hjælp af ovennævnte kilder.