Matr. No 2 Bønnerup, Hemmed sogn

Fæstebrev af 12.9.1719 for Rasmus Østermand af Bønnerup

Annexgården er den præstebolig, der knytter sig til kirken. Præsten har selv boet i Gjerrild sogns præstegård.

Fæstebrev af 12.9.1719 for Jens Bachmand, Hemmed

Links til originalerne

Rasmus Østermands fæstebrev (No 2 på fol. 6a)

Jens Bachmands fæstebrev (Øverst fol. 5b)

Meilgård gods jordebog 1769 - 1857 - Rasmus Sørensen, Jens Østermand m.fl.