Vandmøllernes historie i Danmark

Om epidemiske sygdomme i 1500- og 1600-tallet

Mellem sundhed og sygdom:

Om fortid, fremskridt og virkelige læger (uddrag)

Side 311 ff.

af Birgitte Rørbye

Kongelig forordning af 13. marts 1683

I marts 1683 udstedte Christian 5. (født 1646, regent 1670-1699) en forordning, der havde til hensigt at begrænse befolkningens forbrug af klæder samt mængden af mad og drikkevarer ved bryllupper, barselsfester og andre gæstebud. Ifølge forordningens indledning havde overdådigheden og et dermed unyttigt forbrug taget overhånd og ført til ruin for mange, hvorfor det måtte indskrænkes og reguleres af lovgivningen.

Kilde: danmarkshistorien.dk

Læs forordningen her (tilnærmet moderne dansk)