Bystævne

Betegnelsen anvendtes både om stedet, hvor fælles anliggender blev behandlet af bymændene og om selve forsamlingen.

Træhesten

Egentligt et militært straffe - eller torturmiddel. Træhesten blev dog også på nogle godser taget i anvendelse overfor genstridige bønder.

Hos lægen

Fra en lægebog fra 1700-tallet

1700-tallet

Fra filmen Jeppe på bjerget.

Ludvig Holberg (1684 - 1754):

Om te, kaffe og tobak


 Danmarkshistorien.dk:

Ældre enevælde 1660 - 1784 :Artikler om politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold i 1700-tallets Danmark.


 Mad under enevælden (National Museet)


 Livet under stavnsbåndet i Danmark 1733 - 88

Det rullende hørværksted, Køng museum, viser i små film bearbejdning af hør fra plante til dug.

Fra plante til dug


 Kvægpesten i Thy 1748 - 1749

Af Kristen Klastrup 


 Stændersamfundet (National Museet)


 

Døden i 1700-tallet

Kristeligt Dagblad, 8. marts 2015

Død og begravet i 1700-tallets Horsens

Arkæologer fra Horsens Museum har udgravet mere end 200 grave og 500 individer på den nedlagte klosterkirkegård i Horsens midtby. Det har givet et detaljeret billede af begravelseskulturen og dødeomsorgen i en dansk købstad i 1700-tallet