Hans Madsen (1834 - 1912) smed, Gummerup

Køng sogn

Glamsbjerg Lokalarkiv:

På Glamsbjerg Lokalarkivs hjemmeside findes også en transskribtion af Køng sogns kirkebog 1687 - 1801 af Ejvind Rasmussen.