Mensalgården i Skårup 2017

Om mensalgården i Skaarup

Mensalgården i Skaarup ca. 1950.
Med tilladelse fra Dreslette sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Uddrag af Årbog for Odense og Assens Amter 1930, s. 694

"Den ældste omtale af Dreslette Præstegaard findes i et "Brev" (Skøde) af 1345 og omhandler en Mensalgaard i Skaarup, som ifølge dette Brev tillægges Præsten. Denne Mensalgaard omtales senere i 1572 0g 1665. I 1815 døde den sidste Fæster af Mensalgaarden, Hans Andersen, og den blev saa stillet til Auktion og solgtes til Hans Andersens søn for 4600 Rigsdaler Sedler og en Afgift af 12 Tdr. Korn aarlig til Præstekaldet, ligesom Præsten også fik Renterne af Salgssummen."


 

Læs Aarbog for Odense og Assens Amter 1930: Nogle historiske Oplysninger om Dreslette Sogn  her


 

 

Kommentarer

23.10.2021 17:06

Peter Buch

Hvad forbindelse har du til Mensalgården i Skårup, Dreslette ?