Høst 1555

Jacob Ulfeldts jordebog

Rugbrødsbagning 1568

Tærskning 1555

Luthers lille katekismus

Livsvilkår og kirkegang

Kilde: Til de generelle livsvilkår og de reformer, som kirken gennemførte efter reformationen i 1536, har jeg brugt:
Danmarks kirkehistorie, L.P. Fabricius, bind 2, Den nyere tid, O. Lohse, Kbh. 1936