Dagligliv i Danmark

Når man slægtsforsker, begiver man sig ud på en rejse i sin personlige historie. Det er dog først, når man forbinder sin slægts "lille" historie med den store nationale, europæiske eller globale historie, at der tegner sig et billede af vore forfædre, der har både bredde og dybde.

Vi vil aldrig helt kunne sætte os ind i det liv, de levede, forstå de tanker, de tænkte, eller føle hvad de følte. Men ved at  studere både de politiske, religiøse, sociale og praktiske forhold, der dannede ramme om deres livsforløb, kan vi håbe at komme nogle skridt nærmere.

På  denne del af siden vil du både finde transkriptioner og links til andres arbejde, som tilsammen kan bidrage til at tegne disse billeder


 

1500 - tallet

1600 - tallet 

1700 - tallet

- Om te, kaffe og tobak (en epistel af Ludvig Holberg)

1800 - tallet

Sagn og spøgerier

Nationalmuseets temasider - Historisk viden om mangt og meget

Vandmøllernes historie