Skifte af 13.7.1708 efter Karen Jensdatter, Østerballe, Hoed sogn

Under Katholm Gods

SB af 13.3.1785 efter Marie Rasmusdatter i Hoed

NB: I skiftebrevets overskrift kaldes afdøde Maren Rasmusdatter. I dokumentet kaldes hun dog Marie.
En datter af Rasmus Sørensen Hiort og Margrethe Hansdatter
og gift med Jørgen Jensen Smed i Hoed